Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥ!

18 Ιουνίου 2009

Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ


Η νύχτα, όνομα ουσιαστικό,
γέννους θηλυκού,
ενικός αριθμός...
Πληθυντικός αριθμός... οι νύχτες.
Οι νύχτες από δω... και πέρα!...